Frekvenstillsyn av boende för barn och unga

Uppgifterna nedan visar antal inspekterade boenden för barn och unga och antal samtal med barn som IVO har utfört under 2016.

Antal anmälda och oanmälda inspektioner inom SOL och LSS  2016 Antal
Antal verksamheter 1 nov 2016 ​1 536
Anmälda inspektioner ​1 172
Oanmälda inspektioner ​764
Totalt antal inspektioner ​1 936

 

Antalet objekt och därmed inspektioner har ökat kontinuerligt sedan bestämmelserna om regelbundna inspektioner infördes 2010.

Den 1 november beräknas antalet verksamheter för planeringen av nästa års tillsyn. 2016 (1 november) fanns 1 286 HVB, 25 SiS-institutioner och 225 bostäder för barn enligt LSS. Under året läggs dock en del verksamheter ned eller är ”vilande”. Enligt bestämmelserna ska alla verksamheter inspekteras en gång per år. 

Samtal med barn vid inspektioner

Antal barnsamtal vid inspektioner 2016 Antal samtal​
Totalt ​4 203

Om frekvenstillsyn - barn och unga

​IVO ska enligt lag och förordning regelbundet inspektera boenden för barn och ungdomar. Regleringen avser:

  • hem för vård eller boende för barn och unga (HVB)
  • särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • bostäder med särskilt stöd och service för barn eller ungdomar enligt LSS

Inspektion ska ske minst en gång per år. Både offentliga och enskilda verksamheter inspekteras.

Vid alla inspektioner ska de barn som vill få möjlighet att prata med inspektören från IVO.

 

Ämne