Frekvenstillsyn av boende för barn och unga

Uppgifterna nedan visar antal inspekterade boenden för barn och unga och antal samtal med barn som IVO har utfört under 2017.

Antal anmälda och oanmälda inspektioner inom SoL och LSS  2017 Antal
Anmälda inspektioner ​1 289
Oanmälda inspektioner 572
Totalt antal inspektioner ​1 861

 

Antalet objekt och därmed inspektioner har ökat kontinuerligt sedan bestämmelserna om regelbundna inspektioner infördes 2010.

Enligt den beräkning som gjordes 1 november 2016 planerade IVO att inspektera 2 351 verksamheter år 2017. Under 2017 genomfördes 1 861 inspektioner. Med anledning av det minskade antalet ensamkommande barn under 2017 har antalet planerade inspektioner minskat under verksamhetsåret 2017.

 

 

Samtal med barn vid inspektioner

Antal barnsamtal vid inspektioner 2017 Antal samtal​
Totalt ​4 032

Om frekvenstillsyn - barn och unga

​IVO ska enligt lag och förordning regelbundet inspektera boenden för barn och ungdomar. Regleringen avser:

  • hem för vård eller boende för barn och unga (HVB)
  • särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • bostäder med särskilt stöd och service för barn eller ungdomar enligt LSS

Inspektion ska ske minst en gång per år. Både offentliga och enskilda verksamheter inspekteras.

Vid alla inspektioner ska de barn som vill få möjlighet att prata med inspektören från IVO.