Frekvenstillsyn av boende för barn och unga

Uppgifterna nedan visar antal inspekterade boenden för barn och unga och antal samtal med barn som IVO har utfört under 2018.

Antal anmälda och oanmälda inspektioner inom SoL och LSS  2018 Antal
Anmälda inspektioner ​1 275
Oanmälda inspektioner 197
Totalt antal inspektioner ​1 472

 

Enligt den beräkning som gjordes 1 november 2017 planerade IVO att inspektera 2 535 verksamheter år 2018. Under 2018 genomfördes 1 472 inspektioner. I takt med att antalet ensamkommande barn fortsatt att minska i kommunerna, har också antalet planerade inspektioner minskat under verksamhetsåret 2018. Detta är en följd av att ett stort antal verksamheter som tagit emot ensamkommande barn har lagts ned innan inspektion hunnit genomföras. I de fall verksamheter har lagts ner har IVO endast skrivit ett beslut som redogjort för att verksamheten upphört. Det är också en av förklaringarna till den ökade genomsnittliga styckkostnaden per inspektion. I styckkostnaden är tiden för att bereda ärenden där inspektion inte genomförts medräknad.

 

 

Samtal med barn vid inspektioner

Antal barnsamtal vid inspektioner 2018 Antal samtal​
Totalt ​ 2 155

Om frekvenstillsyn - barn och unga

​IVO ska enligt lag och förordning regelbundet inspektera boenden för barn och ungdomar. Regleringen avser:

  • hem för vård eller boende för barn och unga (HVB)
  • särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse (SiS)
  • bostäder med särskilt stöd och service för barn eller ungdomar enligt LSS

Inspektion ska ske minst en gång per år. Både offentliga och enskilda verksamheter inspekteras.

Vid alla inspektioner ska de barn som vill få möjlighet att prata med inspektören från IVO.