Klagomål enligt patientsäkerhetslagen, socialtjänstlagen och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL) samt klagomål enligt socialtjänstlagen (SoL)/ lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS).

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

 

Klagomål enligt PSL

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2013 (xlsx, laddas ner)

 

Klagomål enligt SoL/LSS

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt SoL/LSS, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål inom SoL/LSS, 2013 (xlsx laddas ner)

 

Om klagomål inom vård och omsorg

Klagomål på hälso- och sjukvården

Enskilda personer, exempelvis patienter eller anhöriga, kan enligt patientsäkerhetslagen lämna klagomål på såväl verksamhet som personal inom sjukvården till IVO. Samtliga klagomål registreras centralt hos IVO. Ärendet utreds sedan på den tillsynsavdelning som ansvarar för tillsynen i den aktuella regionen.​

 

Klagomål på socialtjänst

Klagomål på verksamheter inom socialtjänst kan enligt socialtjänstlagen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till någon av IVO:s regionala tillsynsavdelningar.​