Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL)

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL).

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

 

Klagomål enligt PSL

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för klagomål enligt PSL, 2013 (xlsx, laddas ner)

 


Om klagomål på hälso- och sjukvården

Enskilda personer, exempelvis patienter eller anhöriga, kan enligt patientsäkerhetslagen lämna klagomål på såväl verksamhet som personal inom sjukvården till IVO. Samtliga klagomål registreras centralt hos IVO. Ärendet utreds sedan på den tillsynsavdelning som ansvarar för tillsynen i den aktuella regionen.​