Lex Maria och lex Sarah

Statistik över antal inkomna och avslutade ärenden avseende lex Maria och lex Sarah anmälningar.

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

 

lex Maria

Statistiktabeller för lex Maria, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Maria, 2013 (xlsx, laddas ner)

 

lex Sarah

Statistiktabeller för lex Sarah, 2018 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2017 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2016 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2015 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2014 (xlsx, laddas ner)

Statistiktabeller för lex Sarah, 2013 (xlsx, laddas ner

 

Om lex Maria och lex Sarah

Lex Maria​

Enligt patientsäkerhetslagen ska vårdgivare (som bedriver hälso-och sjukvård, tandvård eller apotek) anmäla händelser till IVO som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Vårdgivarna är också skyldiga att genomföra en utredning av den aktuella händelsen. IVO:s bedömningar och beslut fokuserar i första hand på hur vårdgivaren har utfört sin utredningsskyldighet.

 

Lex Sarah

Den som bedriver verksamhet inom socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är skyldig att utreda rapporterade händelser om missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden och även åtgärda dessa. Är missförhållandet allvarligt, ska det anmälas till IVO. I bedömningar och beslut fokuserar IVO på om utredningen är tillräckligt omfattande och att verksamheten har åtgärdat det aktuella missförhållandet.