Socialtjänst- och hälso och sjukvårdstillstånd

Uppgifterna nedan visar IVO:s ärendebalanser angående tillstånd för hälso- och sjukvård och socialtjänst och antal tillsynspliktiga verksamheter som har inspekterats under 2018.

 

Tillståndsärenden inom hälso- och sjukvården Antal​
Registrerade ärenden 135
​Beslutade ärenden ​141

 

Tillståndsärenden inom socialtjänsten och LSS Antal​
Registrerade ärenden​ 3 612
Beslutade ärenden​ 3 982

Det finns en felkälla för ärenden som rör upphörande av tillstånd. Det påverkar det totala antalet registrerade verksamheter marginellt eftersom ärendeslaget förekommer sällan.

 


Om tillstånd

Pröva och utfärda hälso- och sjukvårdstillstånd 

IVO utfärdar ett antal olika tillstånd inom hälso- och sjukvårdsområdet, bland annat för blod- och vävnadsverksamhet, abortverksamhet, och sprututbyte. Det vanligaste ärendeslaget är ansökan om förlängt tillstånd att bedriva blod- och vävnadsverksamhet. Tillståndsärenden initieras av vården.

Pröva och utfärda socialtjänsttillstånd
IVO prövar ärenden om tillstånd att bedriva enskild verksamhet enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Tillstånd krävs exempelvis för att bedriva verksamhet för personlig assistans, hem för vård och boende för barn och unga och bostad med särskild service i form av gruppbostad för personer med funktionsnedsättning.