Tillsyn av personal inom hälso- och sjukvården

IVO genomför tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal. Uppgifterna nedan visar ärendebalanser och beslutad prövotid och uppföljning under 2018.

 ​Ärenden avseende beslutad prövotid löper enligt en förutbestämd tidplan.

 

Tillsyn hälso- och sjukvårdspersonal 2018 Anmälan och 
initiativ​
Beslutad prövotid 
och uppföljning
Ingående balans  612  
Registrerade anmälningar/initiativ 833 79
Avslutade ärenden 703 40
Utgående balans  739  

  


Om tillsyn av hälso- och sjukvårdspersonal

IVO granskar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som befaras vara en fara för patientsäkerheten. Skälen kan vara oskicklighet, olämplighet, sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger.

Ärenden kan inledas genom anmälningar från vårdgivare, beslut om prövotid från HSAN eller på eget initiativ av IVO.

Egna initiativ kan till exempel baseras på information från apotek, försäkringskassa, polis och domstol, via media eller efter IVO:s utredning av andra ärenden.