Upphandlingar

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer lagen om offentlig upphandling. Här hittar du information om IVO:s pågående upphandlingar.

Ny upphandling på gång - Digitalt analysstöd

IVO har för avsikt att genomföra upphandling av Digitalt analysstöd under hösten 2019.

IVO:s innovativa fokus ligger bland annat på utvecklad informationshantering. För att lyckas är det helt nödvändigt att fullt ut utnyttja den potential som IT erbjuder. Här kan du läsa mer om IVO:s uppdrag och verksamhet. 

 

Banner-IDG.jpg


Inspektionen för vård och omsorg söker leverantörer som enskilt eller i konsortium är villiga att satsa på innovativ digital utveckling, effektivisering och säker handläggning av information.

Inspektionen för vård och omsorg har sedan bildandet 2013 strävat efter att möta sitt samhällsuppdrag och omvärldens behov av flexibilitet, tydlighet och återkoppling genom att utveckla, förbättra och effektivisera tillsynsverksamhet och tillståndsprövning. 

Sedan 2015 bedrivs ett digitalt utvecklingsprogram på myndigheten, IVO2020. Syftet är att skapa ett stöd för systematisk analys av vård och omsorg. Syftet är också att med digitaliseringens hjälp förenkla och automatisera och på sikt öka produktiviteten. Digitaliseringen bidrar också till att frigöra resurser, så att IVO får bättre förutsättningar att hålla uppsikt över de områden inom vård och omsorg där de största riskerna finns.  

IVO:s innovativa fokus ligger på utvecklad informationshantering, tillförlitliga tjänster och effektiva processer - med målet att förenkla och kvalitetssäkra kontakterna med både medborgare och vård- och omsorgsgivare. För att lyckas är det helt nödvändigt att fullt ut utnyttja den potential som IT erbjuder. Här kan du läsa mer om IVO:s uppdrag och verksamhet

IVO står inför innovativa utmaningar

IVO är nu på väg in i upphandling av IT och söker därför både leverantörer och medarbetare.  Genom de nya avtalen kommer en stor del av det underlag som vi under en längre tid arbetat fram att övergå i vidareutveckling och implementering av effektivare arbetsflöden, omfattande digitalisering och innovativa lösningar. 

Vi behöver leverantörer och medarbetare som lockas av innovativa utmaningar och som har förståelse för myndighetens förutsättningar, mål och utmaningar. Vi behöver samarbetspartners med väl utvecklad förmåga att omvandla verksamhetsbehov till utvecklingskrav. IVO söker samarbetspartners som enskilt eller i konsortium är villiga att satsa på spännande digital utveckling, effektivisering och säker handläggning av information.

Parallella upphandlingar 

IVO:s nuvarande avtal för IT-drift kommer att löpa ut i oktober 2019. Även andra avtal inom området kommer att ersättas under 2019. Se respektive förfrågningsunderlag för mer information. 

IVO behöver även rekrytera flera medarbetare till IT för att stärka upp kompetensen och förmågan att styra och leda leverantörer. Vill du få information om kommande rekryteringar, lämna dina kontaktuppgifter här rekryteringIT@ivo.se 

Kontakt

Har du frågor om vår upphandling eller om rekryteringar, kontakta tf IT-chef, Sofia Palmér, telefon 010 – 788 56 48, e-post upphandling2018@ivo.se 


Via nedanstående länk kan du ta del av de publicerade upphandlingar som är aktuella just nu, och resultat från nyligen avslutade upphandlingar.

 

Sök bland IVO:s upphandlingar (öppnas i nytt fönster)

Frågor om IVO:s upphandlingar skickas till: upphandlingsstod@ivo.se