Välkommen till IVO:s återföringskonferens för tandvården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bjuder in tandvårdsverksamheter till information och diskussion om patientsäkerhet.