För privatpersoner

Som privatperson kan du informera IVO om missförhållanden i hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten.


Jag är missnöjd med hälso- och sjukvård

Exempel på verksamheter där hälso- och sjukvård utförs är: sjukhus, ambulanssjukvård, hemsjukvård, vårdcentraler och mottagningar i öppenvård för exempelvis rehabilitering och psykiatri. Även tandvård ingår.


Jag är missnöjd med socialtjänst och LSS

Exempel på verksamheter som bedriver socialtjänst är: särskilda boenden för äldre, hemtjänst, personlig assistans, verksamheter för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, missbruks- och beroendevård eller hem för vård eller boende för barn (HVB). Socialtjänsten ansvarar även för bistånd/ekonomiskt stöd.


Du som själv anställer personlig assistent

Du som själv anställer personlig assisten ska anmäla detta till IVO.