Informera IVO eller anmäl klagomål på hälso- och sjukvård

Har du iakttagit eller varit med om något i vården som du vill informera IVO om kan du göra det här. Här kan du också göra en formell anmälan.