Vad händer med min anmälan?

När din anmälan om brister inom socialtjänst eller LSS har kommit in till IVO gör vi en bedömning av uppgifterna i anmälan.