Om patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på. Patientnämnderna ger inte stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.

Till patientnämnden kan du kostnadsfritt vända dig med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård. Men det ingår inte i patientnämndernas uppdrag att ge stöd vid klagomål mot estetisk verksamhet.

Här kan du hitta din patientnämnd.

Patientnämnden gör inga egna medicinska bedömningar och tar inte heller ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel. Syftet är istället att beskriva, informera, reda ut och förklara, och på så sätt bidra till att patienter och vårdgivare förstår varandra bättre.

Patientnämnden hanterar klagomål och synpunkter som rör i stort sett all offentligt finansierad hälso- och sjukvård;

  • regionernas hälso- och sjukvård,
  • kommunernas hälso- och sjukvård,
  • privata vårdgivare som har avtal med en kommun eller region,
  • frågor som rör funktionshinder och rehabilitering,
  • Folktandvården och den tandvård som regionen finansierar,
  • privata tandhygienister och tandvård utförd hos Distriktstandvården.

Utöver detta kan patientnämnden hantera klagomål och synpunkter som rör fler områden eller verksamheter i just din kommun eller region - vänd dig direkt till aktuell patientnämnd för mer information.

Till patientnämnden kan du vända dig för att framföra synpunkter eller klagomål på vården, men även för att få hjälp med till exempel;

  • information som du behöver för att kunna ta tillvara dina intressen i hälso- och sjukvården,
  • kontakter med vårdpersonal,
  • att hitta till rätt myndighet.