Logotyp IVO

حقوق شما در یک مسکن حمایتی

Tecknad figur som försöker rikta fläkt mot ballong så att den inte spräcks av kaktusarnas taggar

همه انسان ها دارای ارزشی یکسان هستند. تو و همه کودکان دیگر از این حق برخوردارید که در محیطی امن رشد کنید. شما حق دارید در مورد مسائلی که به شما ربط‌ دارد سوال نموده و معلومات دریافت نمایید.

 زمانی که در مورد موضوعاتی که به شما ارتباط ‌دارد برنامه ریزی می‌شود، شما حق دارید نظرات خود را بیان نمایید. شما حق دارید از کمک و حمایتی که به آن ضرورت دارید برخوردار شوید.

 

شما حق دارید که:

 • آگاهی داشته باشید که به چه دلیل در خانه حمایتی زندگی می کنید.
 • در برنامه ریزی اقدامات که به شما بستگی دارند سهمگیر باشید، بطور مثال اینکه تا چه مدت زمان در محل سکونت فعلی بسر خواهید برد و بعداً به کجا منتقل خواهید شد.
 • آگاهی داشته باشید که مامور خدمات اجتماعی شما چه کسی است و چگونه با وی به تماس شوید.
 • مامور خدمات اجتماعی مسؤلیت برعهده دارد که با شما تماس داشته باشد، از شما بازدید کند و پیشرفت کارهای تان را مورد پیگیری قرار دهد.
 • به تنهایی با مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید.
 • نظر خود را مطرح کنید و به شما گوش داده شود.
 • در معرض خطر مجازات قرار نگیرید.
 • آگاهی داشته باشید که دربارهٔ  شما چه نگاشته میشود. اگر مطلبی را درست درک نکنید یا خواهان معلومات بیشتر باشید، شما حق دارید که چندین مرتبه بپرسید.
 • اگر فکر می‌کنید که چیزی درست نیست، حق دارید که نظر تان در دوسیه ثبت و تحریر گردد.
 • اگر ضرورت داشته باشید می‌توانید نزد ادارهٔ خدمات اجتماعی درخواست کنید.
 • تصمیم که ادارهٔ خدمات اجتماعی اتخاذ می‌نماید، را مورد درخواست تجدید نظر قرار دهید.
 • آنچه که ادارهٔ خدمات اجتماعی پیشنهاد می‌نماید، را مورد قبول یا رد قرار دهید. بطور مثال ادارهٔ ­خدمات اجتماعی به تایید و موافقت شما نیاز دارد تا در مورد جایگزینی در خانه حمایتی، و یا خانواده نگهبان تصمیم اتخاذ نماید. ولی این حق به تصمیم در مورد مراقبت تحت قانون ویژه حمایت از جوانانLVU  اطلاق نمی‌گردد. 

 

مکتب یا مشغولیت دیگر

شما حق دارید که:

 • در درس های خود کمک مورد نیاز را بدست بیاورید.
 • از کمک در عرصه تحصیل یا مشغولیت دیگر برخوردار شوید.

 

مسکن

شما حق دارید که:

 • در یک محیط امن و بی هراس زندگی کنید.
 • بدانید که در محل سکونت تان چه نوع مقررات و روال اعتبار دارند.
 • بدون در نظر داشت ویژگی فردی تان، به شما احترام گذاشته شود.
 • هر گاه نیاز داشته باشید باید بتوانید که با کارکنان محل سکونت خود صحبت کنید.
 • اسباب شخصی تان بدون دست خوردن گذاشته شوند.

Hus med paraply

 

سلامتی

شما حق دارید که:

 • از مراقبت صحی و تداوی دندان مورد نیاز برخوردار شوید (اگر ۱۸ سال یا بیشتر سن دارید و اقامت سویدن را دریافت نکرده‌اید، مقررات خاصی در این مورد وجود دارد).

 

تماس با والدین و دوستان

شما حق دارید که:

 •  با والدین، خواهر/برادر، امین (گودمن) یا سایر افراد که برای شما مهم استند، تماس داشته باشید. اگر مقررات دیگری تعیین شده باشد مامور ­خدمات اجتماعی شما می‌تواند در بارهٔ مقرراتی که اعتبار دارند، معلومات بیشتر ارائه کند.
 • اگر تصمیم در مورد مراقبت تحت قانون ویژه حمایت از جوانان باشد، مامور خدمات اجتماعی می‌تواند چگونگی تماس با بطور مثال والدین، را تعیین و  مشخص کند. شما می‌توانید علیه این تصمیم در محکمه، درخواست تجدید نظر ارائه کنید.

 

با چه کسی تماس بگیرم اگر چیزی درست احساس نشود یا درست کارکرد نداشته باشد؟

 • در قدم نخست باید با کارکنان خانه حمایتی یا بزرگسال دیگری که به وی باور و اعتبار دارید، صحبت کنید.
 • اگر در مورد چگونگی وضعیت خود، آنچه که برای شما برنامه ریزی می‌شود نظرات دارید یا اگر از چگونگی روند ملاقات با والدین خود یا سایر افراد رضایت ندارید باید به مامور خدمات اجتماعی خود صحبت کنید.
 • اگر نمی‌توانید با مامور خدمات اجتماعی خود تماس بگیرید یا اگر فکر می‌کنید که او به سخن‌های تان اهمیت نمی‌دهد، می‌توانید به رئیس مامور خدمات اجتماعی خود مراجعه کنید.

 

با اداره نظارت بر خدمات صحی و مراقبت IVO در تماس شوید

 • اگر خواهان دریافت معلومات در مور حقوق تان استید یا می‌خواهید آنچه را که در ادارهٔ خدمات اجتماعی یا خدمات صحی درست کار نمی‌کند در میان بگذارید، می‌توانید به ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت مراجعه کنید.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت یک شماره تیلفون، ایمیل و چت ویژه (یعنی خط تماس ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت برای اطفال   و نوجوانان) در اختیار اطفال و نوجوانان قرار می‌دهد.
 • شما حق دارید با ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت IVO بدون ذکر نام تماس بگیرید. اما اگر ­خواهان استید که ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی  ومراقبت موضوعی را بیشتر مورد بررسی یا رسیدگی قرار دهد، اغلب اوقات باید به معلومات بیشتر دسترسی داشته باشیم. بطور مثال شکایت به کدام خانه حمایتی بستگی دارد.

  

ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت ادارهٔ خدمات اجتماعی را به اصطلاح تحت نظارت قرار می دهد، به این معنا که:

 • که ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند که ادارهٔ خدمات اجتماعی فراهم شدن یک مراقبت خوب و باکیفیت را برای اطفال و نوجوانان تضمین کند.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت باید کنترل کند که ادارهٔ خدمات اجتماعی تحت قوانین و مقررات نافذه پرونده شما را مورد رسیدگی قرار دهد.
 • شما بدون بدون اجازه قبلی از کسی با ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت صحبت کنید.
 • ادارهٔ نظارت بر خدمات صحی و مراقبت یک مسئولیت ویژه را به عهده دارد که باید هر سال از مسکن مراقبت و حمایت بازدید انجام دهد.

IVO lagbok