Publicerat

Här publicerar IVO bland annat myndighetens rapporter, informationsmaterial, nyheter och blanketter.

E-tjänster och blanketter

Här finns alla IVO:s e-tjänster och blanketter.

Föreskrifter

IVO:s föreskrifter

Publikationer

Rapporter, årsredovisningar och budgetunderlag.

Remissvar

Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

Statistik

Ett urval av IVO:s statistik inom olika områden.

Justitieombudsmannen

Justitieombudsmannens (JO) beslut och IVO:s yttranden kring dessa.