Anmälan av offentligt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL

2018 jul 12

E-tjänster och blanketter

Den här blanketten är till för dig som vill anmäla en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig verksamhet som drivs enligt SoL.