Anmälan av offentligt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL

2018 jul 12

E-tjänster och blanketter

Den här blanketten är till för dig som vill anmäla en ny verksamhet eller ändringar i en befintlig verksamhet som drivs enligt SoL.

Använd inte mobiltelefon för att fylla i blanketten

Våra PDF-blanketter är inte mobilanpassade, det finns därför en stor risk att informationen du fyller i inte sparas. Det som händer är att texten försvinner och vi får en blankett utan innehåll. Vi rekommenderar därför att du fyller i blanketten på en dator.

Två sätt för att skicka in blanketten

Spara blanketten på din hårddisk och skicka den sedan som bifogad fil i ett e-postmeddelande till registerfragor@ivo.se.

Alternativt kan du fylla i blanketten och skriva ut den på papper. Posta den till:

Inspektionen för vård och omsorg
Analysavdelningen
Box 45184
104 30 Stockholm

Mer information om att anmäla offentligt driven verksamhet.