Anmälan av verksamhet enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL

2018 jul 02

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla att de vill starta en hälso- och sjukvårdsverksamhet, eller som vill göra ändringar i redan registrerad verksamhet.