Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster - NIS

2018 dec 20

E-tjänster och blanketter

Den vårdgivare som inom ramen för NIS-lagen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla sig till IVO.

Ämne

NIS