Anmälan om ändrad personkrets

2018 dec 19

E-tjänster och blanketter

Anmälan om en förändring av vilka som företräder tillståndshavaren.

Den här blanketten används av den som har tillstånd enligt 23 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt 7 kap 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och som ska anmäla en förändring av vilka som företräder tillståndshavaren.