Anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen

2017 maj 24

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal som kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Om en vårdgivare anser att det finns skälig anledning att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten, så ska detta anmälas snarast till IVO. Denna anmälningsskyldighet framgår av 3 kap. 7 § patientsäkerhetslagen.

Använd gärna vår e-blankett och skicka in digitalt (BankID eller SITHS-kort). Du kan också använda vår vanliga blanketten och skicka in den till IVO:s regionala kontor via post eller e-post. 

 

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar >>