Ansökan om byte av föreståndare/verksamhetsansvarig i verksamheter enligt SoL och LSS

2018 dec 12

E-tjänster och blanketter

Ansökan om byte av föreståndare/verksamhetsansvarig i befintligt tillstånd att bedriva verksamhet enligt 7 kap. 1 § första stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller 9 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.