Anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal enligt 6 kap. 11 § patientsäkerhetslagen

2017 jan 30

E-tjänster och blanketter

För apotekspersonal som ska anmäla misstanke om felaktig förskrivning av vissa läkemedel eller teknisk sprit.

Om en hälso- och sjukvårdspersonal som expedierar läkemedel har skäl att befara att  en legitimerad yrkesutövares förskrivning av narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller teknisk sprit står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet ska detta anmälas till IVO. 

Anmälan ska skickas till den regionala avdelning på IVO som har tillsyn över den aktuella apoteksverksamheten. Anmälaren får inte någon information om resultatet av IVO:s utredning.

Använd gärna vår e-blankett och skicka in anmälan digitalt. Du kan också använda vår vanliga blankett och skicka in den till IVO:s regionala kontor via post eller e-post. 

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.