Anmälan av hälso- och sjukvårdspersonal enligt 6 kap. 11 § patientsäkerhetslagen

2017 jan 30

E-tjänster och blanketter

För apotekspersonal som ska anmäla misstanke om överförskrivning av vissa läkemedel eller teknisk sprit.