Biobank

2017 jan 29

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan av biobank och anmälan om utlämnande av vävnadsprover från biobank.

Anmälan av biobank ska användas av vårdgivare och annan huvudman som
har beslutat att inrätta en biobank. Blanketten ska också användas för att anmäla förändringar av tidigare anmälda uppgifter.

Anmälan om utlämnande ska användas av huvudman för anmälan om att vävnadsprover som bevaras i en biobank ska ställas till förfogande för annan än huvudmannen.

 

Läs mer om biobanker.

Ämne

Biobank