Blodverksamhet

2017 jan 28

E-tjänster och blanketter

För verksamheter som samlar in blod, framställer blodkomponenter samt kontrollerar, förvarar och distribuerar blod och blodkomponenter som används vid transfusion.

Årsrapporter med aktuella bilagor ska vara IVO tillhanda senast den 15 mars.

 

Läs mer om blodverksamheter.