Brister i säkerhet - Psykiatri

2022 maj 27

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla brister i säkerheten.

Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning.

Anmälan skickas till den regionala avdelning på IVO som har tillsyn över enheten där händelsen har inträffat.

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.

Läs mer om att anmäla brister i säkerheten.