Brister i säkerhet - Psykiatri

2017 jan 27

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla brister i säkerheten.

Vårdgivaren ska anmäla händelser där någon har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada till följd av brister i säkerheten vid en avdelning som ger vård enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, LPT och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, LRV eller vid en enhet för rättspsykiatrisk undersökning.

Anmälan skickas till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat.  Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar >>

Läs mer om att anmäla brister i säkerheten >>