Donations- och transplantationsverksamheter

2017 jan 26

E-tjänster och blanketter

Blanketter för verksamheter som hanterar mänskliga organ.

Årsrapporter med aktuella bilagor ska vara IVO tillhanda senast den 30 april.

 

Läs mer om donations- och transplantationsverksamheter.