Företrädarregister tillståndsprövning

2017 aug 31

E-tjänster och blanketter

Företrädarregistret är IVO:s register över vilka personer som får företräda ett företag vid en tillståndsansökan. Det innebär att dennes personuppgifter behandlas i företrädarregistret.

Fullmakten ger bara rätt att företräda företaget i IVO:s e-tjänst för tillståndsprövning. Fullmaktshavaren kommer att kunna skicka in ansökningar via e-tjänsten samt se alla företagets ansökningar på Mina sidor.

Även firmatecknare behöver anmäla sig till företrädarregistret, då räcker det att skicka ett aktuellt registreringsbevis via e-post till registrator@ivo.se.