Företrädarregister tillståndsprövning

2017 aug 31

E-tjänster och blanketter

Företrädarregistret är IVO:s register över vilka personer som får företräda ett företag vid en tillståndsansökan. Det innebär att dennes personuppgifter behandlas i företrädarregistret.