Förfrågan om personuppgiftsbehandling

2018 jul 02

E-tjänster och blanketter

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.