Förfrågan om personuppgiftsbehandling

2018 jul 02

E-tjänster och blanketter

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

Begära information om personuppgiftsbehandling

IVO kommer att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

 

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s datasystem kommer svaret att tillhandahållas i ett elektroniskt format.

 

Du kan endast begära uppgifter om dig själv. Du har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade eller raderade* och begära begränsning av behandlingen. Detta framgår av artikel 16-18 i dataskyddsförordningen.

 

För att beställa information om personuppgiftsbehandling kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling, länk till höger.

 

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator.vss@ivo.se med ”Personuppgiftsbehandling” som rubrik.

 

Information om IVO:s behandling av dina personuppgifter skickas sedan i brev till din folkbokföringsadress.

 

*Radering gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.