Förfrågan om personuppgiftsbehandling

2018 jul 02

E-tjänster och blanketter

Enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (2016/679) – även kallad GDPR – har du som enskild person rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som rör dig behandlas hos IVO och i så fall få tillgång till personuppgifterna.

IVO kommer att förse dig med ett utdrag som beskriver:

  • Var uppgifterna behandlas.
  • Syftet med behandlingen.
  • Vilka typer av personuppgifter som IVO behandlar.
  • Varifrån personuppgifterna kommer.
  • Till vem de kan utlämnas.

Kopia

Du kan begära att få en kopia avgiftsfritt av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior får IVO ta ut en avgift på grundval av de administrativa kostnaderna.

Information om IVO:s behandling av dina personuppgifter skickas via e-post eller i brev till din folkbokföringsadress.

Om begäran görs i elektronisk form och du inte förekommer i IVO:s datasystem kommer du att få svaret i ett elektroniskt format.

Du kan endast begära uppgifter om dig själv

Du har även rätt att få oriktiga uppgifter korrigerade eller raderade* och begära begränsning av behandlingen. Detta framgår av artikel 16-18 i dataskyddsförordningen, läs mer om dina rättigheter som registrerad.

* Radering gäller inte uppgifter i allmänna handlingar, om behandlingen är nödvändig för arkivändamål och radering skulle försvåra eller omöjliggöra arkivering. Du har därför inte rätt att få personuppgifter i allmänna handlingar raderade.

Blankett

För att beställa information om personuppgiftsbehandling kan du använda blanketten Förfrågan om personuppgiftsbehandling (pdf, nytt fönster).

Skicka in din begäran till:

Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm

eller

registrator@ivo.se med "Personuppgiftsbehandling" som rubrik.