Information till IVO från Patientnämnden

2018 okt 23

E-tjänster och blanketter

Patientnämnden är en viktig informationskälla för IVO. När patientnämnden får kunskap om förhållanden eller enskilda händelser som kan vara av betydelse för IVO, ska informationen lämnas via denna blankett. Inga personuppgifter ska anges.