Journalförstöring

2021 okt 27

E-tjänster och blanketter

För privatpersoner som önskar förstöra uppgifter i en journal som är psykiskt belastande för denne om uppgifterna bevaras.

Journalförstöring görs endast i undantagsfall.

Läs mer om hur du som enskild person kan påverka innehållet i din patientjournal.

Två vårdnadshavare

Om det finns två vårdnadshavare till ett barn måste båda vårdnadshavarna godkänna ansökan. Av tekniska skäl kan bara en vårdnads­havare använda BankID för att skriva under ansökan. Den andra vårdnadshavaren behöver lämna sitt samtycke. Använd nedan blankett för vårdnadshavares samtycke.

Samtycke till ansökan om journalförstöring.