Klaga på socialtjänsten

2017 jan 20

E-tjänster och blanketter

För privatpersoner som vill klaga på socialtjänsten.

Vi rekommenderar e-tjänst istället för blankett - länk till e-tjänst och blankett finns i högerspalten

För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id. Om du använder blanketten, skicka den till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO

Den kan därmed begäras ut av vem som helst. För en anmälan eller ett klagomål till IVO finnas endast ett begränsat sekretesskydd. Bara uppgifter av mycket ömtålig art kan sekretessbeläggas.

Mer information om klagomål på socialtjänst och LSS.