Klaga på socialtjänsten

2017 jan 20

E-tjänster och blanketter

För privatpersoner som vill klaga på socialtjänsten.

Vi rekommenderar e-tjänst istället för blankett - länk till e-tjänst och blankett finns i högerspalten

För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id. Om du använder blanketten, skicka den till den regionala tillsynsavdelning hos IVO som ansvarar för det län där händelsen inträffat.

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO

Rätten att ta del av allmänna handlingar begränsas genom sekretess. Om någon begär att få ta del av handlingar som finns hos IVO görs det alltid en sekretessprövning. Som huvudregel är uppgifter om enskildas personliga förhållanden sekretessbelagda om de ingår i en anmälan till IVO gällande socialtjänsten. Sådana uppgifter får bara lämnas ut om det står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.

Mer information om klagomål på socialtjänst och LSS.