Klaga på socialtjänsten

2017 jan 20

E-tjänster och blanketter

För privatpersoner som vill klaga på socialtjänsten. Vi rekommenderar e-tjänst istället för fysisk anmälningsblankett. För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id.

Om du använder fysiska blanketten, skicka den till den regionala tillsynsavdelning hos IVO> som ansvarar för det län där händelsen inträffat. 

 

Här hittar du mer information om klagomål på socialtjänst och LSS >

 

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO

Den kan därmed begäras ut av vem som helst. Även om anmälan innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden, måste den i normalfallet lämnas ut i sin helhet. För en anmälan finns nämligen endast ett begränsat sekretesskydd. Bara uppgifter av mycket ömtålig art kan sekretessbeläggas.