Klaga på vården

2019 maj 06

E-tjänster och blanketter

Innan du anmäler ett klagomål till IVO ska du ha framfört klagomålet till den verksamhet där du har fått vård. De har en skyldighet att ta emot och svara på dina klagomål och synpunkter.

Om du tycker att det känns svårt att vända dig direkt till verksamheten kan patientnämnden hjälpa dig.

För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

Här finns information för privatpersoner som vill klaga på vården. Vi rekommenderar att anmäla via e-tjänst istället för pappersblankett. För att kunna anmäla ditt klagomål via vår e-tjänst behöver du e-legitimation i form av bank-id.

Anmälan blir allmän handling när den kommer in till IVO

Den kan därmed begäras ut av vem som helst. Även om anmälan innehåller uppgifter om hälsa och personliga förhållanden, måste den i normalfallet lämnas ut i sin helhet. För en anmälan finns nämligen endast ett begränsat sekretesskydd. Bara uppgifter av mycket ömtålig art kan sekretessbeläggas.

Beslut i klagomålsärenden går inte att överklaga

Enligt 10 kap. 13 § patientsäkerhetslagen går det inte att överklaga IVO:s beslut i klagomålsärenden inom hälso- och sjukvården.

Mer information om klagomål på vården.