Kontroll av legitimerad personal

2018 okt 03

E-tjänster och blanketter

Begäran om sökning i IVO:s och HSAN:s diarium efter allmänna handlingar i ärenden rörande legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal.


Läs om vilka sökträffar som IVO har möjlighet att ta fram om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och vilka regelverk som styr vilken information som finns tillgänglig.