Lex Maria

2017 jan 18

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Privatpersoner kan inte göra lex Maria-anmälningar.

Hur ska en lex Maria-anmälan skickas till IVO?

En lex Maria-anmälan ska skickas med vanlig post eller genom vår e-tjänst. Detta då de flesta lex Maria-anmälningar innehåller känsliga personuppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. E-post och fax är inte tillräckligt säkra för att skydda sådana uppgifter.

Blanketten skickas per post till den regionala avdelning (inom IVO) där händelsen inträffat. Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.

HSLF-FS 2017:41 Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Privatpersoner som vill klaga på vård och omsorg

Enskilda personer kan inte göra en lex Maria eller en lex Sarah-anmälan till IVO. I stället kan man informera IVO eller anmäla ett klagomål:

Informera IVO eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson.