lex Maria

2017 jan 18

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

 

Den 1 september 2017 lanserades en ny e-tjänst för vårdgivares anmälan av händelse som medfört allvarlig vårdskada/händelse eller som hade kunnat medföra allvarlig vårdskada (lex Maria).
 

Anmälningarna bör göras via den nya e-tjänsten, men det finns också en möjlighet att göra anmälan via den nya digitala blanketten som finns här nedan. Den gäller fr.o.m. 1 september 2017.

Anmälan enligt lex Maria (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

HSLF-FS 2017:41
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria).

Privatpersoner som vill klaga på vård och omsorg

Enskilda personer kan inte göra en lex Maria eller en lex Sarahanmälan till IVO. I stället kan man lämna ett tips eller anmäla ett klagomål:

Lämna ett tips eller klaga på hälso- och sjukvården eller socialtjänsten som privatperson>​​