Lex Sarah

2017 jan 17

E-tjänster och blanketter

För huvudmän som ska anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra allvarligt missförhållande. Privatpersoner kan inte anmäla enligt lex Sarah.