LSS/Bedriva personlig assistans

2017 jan 15

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans samt anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 kap. 2 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans