LSS/Egenanordnad personlig assistans

2020 okt 21

E-tjänster och blanketter

Du som själv anställer personlig assistent (anmälan och avanmälan)

En fysisk person som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans/assistansersättning och som själv anställer sina personliga assistenter, ska anmäla detta till IVO. Detsamma gäller personer som anställer assistenter åt sitt minderåriga barn. Med fysisk person menas att du inte har ett företag (juridisk person) som arbetsgivare till assistenterna.

Anmälan görs genom att fylla i blanketten "Anmälan egenanordnad verksamhet personlig assistans LSS". 

IVO gör ingen prövning av dessa anmälningar. Det räcker med att lämna in anmälan för att anmälningsskyldigheten ska vara fullgjord. Du får en bekräftelse när vi tagit emot din anmälan.

För dig som har skyddade personuppgifter

Om du har en skyddad identitet registrerad hos Skatteverket eller Polisen kan du ange det på anmälningsblanketten.