LSS/Bostad med särskild service för barn och ungdomar

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva bostad med särskild service för barn eller ungdomar enligt 9 kap. 8 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

e-tjänst ansökan bostad med särskild service till barn och ungdomar

Blankett ansökan bostad med särskild service till barn och ungdomar (word)

Blankett ansökan föreståndarbyte (word) 

Så här fyller du i din ansökan