LSS/Bostad med särskild service för vuxna

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva bostad med särskild service för vuxna enligt 9 kap. 9 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade