LSS/Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år enligt 9 kap. 7 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade