LSS/Korttidsvistelse

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 kap. 6 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

e-tjänst ansökan korttidsvistelse utanför egna hemmet

Blankett ansökan korttidsvistelse utanför egna hemmet (word)

Blankett ansökan föreståndarbyte (word)  

Så här fyller du i din ansökan