LSS/Personlig assistans

2017 jan 15

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans samt anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 kap. 2 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

e-tjänst ansökan personlig assistans

Blankett ansökan personlig assistans (word) 

Blankett anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans (word)

Blankett ansökan föreståndarbyte (word)