LSS/Personlig assistans

2017 jan 15

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans samt anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans enligt 9 kap. 2 § lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva personlig assistans

e-tjänst ansökan personlig assistans

Blankett ansökan personlig assistans (word) 

Så här fyller du i din ansökan

 

 

Du som själv anställer personlig assistent (anmälan)

Blankett anmälan av enskild verksamhet med personlig assistans LSS (word)


En fysisk person som beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans/assistansersättning och som själv anställer sina personliga assistenter, ska anmäla detta till IVO. Detsamma gäller personer som anställer assistenter åt sitt minderåriga barn. Med fysisk person menas att du inte har ett företag (juridisk person) som arbetsgivare till assistenterna.

 

Anmälan görs genom att fylla i blanketten "Anmälan enskild verksamhet personlig assistans LSS". 

 

IVO gör ingen prövning av dessa anmälningar. Därför får du inte heller någon bekräftelse eller något beslut. Det räcker med att lämna in anmälan för att anmälningsskyldigheten ska vara fullgjord.