Medicintekniska produkter

2017 jan 14

E-tjänster och blanketter

För vårdgivare som ska göra anmälan om negativa händelser och tillbud med egentillverkade medicintekniska produkter eller lämna information om tillverkning och användning av egentillverkade medicintekniska produkter.