Överflyttning av ärenden - kommuner

2017 jan 01

E-tjänster och blanketter

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet eller om den andra kommunen inte har svarat skriftligt inom en månad, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om överflyttning hos IVO.