Rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse

2020 sep 03

E-tjänster och blanketter

Blankett för rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse. Frågorna baseras på 13, 14 och 15 §§ i Socialstyrelsens föreskrift (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika.