Rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse

2020 sep 03

E-tjänster och blanketter

Blankett för rapportering av sprututbytesverksamhetens verksamhetsberättelse.

Frågorna i blanketten omfattar samtliga uppgifter som ska lämnas enligt 13-14 §§ Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2007:2) om utbyte av sprutor och kanyler till personer som missbrukar narkotika. Blanketten innehåller även uppgifter som ska lämnas efter begäran från IVO enligt 15 § samma föreskrifter. Dessutom innehåller formuläret ett antal uppgifter som är frivilliga att lämna. Dessa är markerade med texten (frivillig uppgift).

Skicka den ifyllda blanketten till IVO:s regionala kontor via post eller e-post.

Här ser du våra regionala tillsynsavdelningar.

Blanketten uppdaterades 2023-02-09