SoL/Biståndsbedömt trygghetsboende

2019 mar 28

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd att bedriva biståndsbedömt trygghetsboende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen (2001:453).