SoL/Bostäder med särskild service

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 och 3 socialtjänstlagen (2001:453) för personer med funktionsnedsättning som avses i 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen

e-tjänst ansökan bostäder med särskild service

Blankett ansökan bostäder med särskild service (word)

Blankett ansökan föreståndarbyte (word)  

Så här fyller du i din ansökan