Bostad med särskild service för personer med funktionsnedsättning

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 och 3 socialtjänstlagen (2001:453) för personer med funktionsnedsättning som avses i 5 kap 7 § tredje stycket socialtjänstlagen