SoL/Förteckning över barn i familjehem

2017 apr 19

E-tjänster och blanketter

För socialnämnd som ska skicka en förteckning över de barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till Inspektionen för vård och omsorg (7 kap. 1 § socialtjänstförordningen [2001:937]).