SoL/Verksamhet som ger konsulentstöd

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva verksamhet som har till uppgift att både till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt lämna stöd och handledning till sådana hem som tar emot barn.

Verksamheten bedrivs enligt 7 kap. 1 § första stycket 5 socialtjänstlagen (2001:453).