SoL/Särskild boendeform för äldre

2017 apr 13

E-tjänster och blanketter

Ansökan om tillstånd eller ändring av tillstånd att bedriva boende enligt 7 kap. 1 § första stycket 2 och 3 socialtjänstlagen (2001:453) för äldre personer som avses i 5 kap 5 § andra stycket socialtjänstlagen

e-tjänst ansökan särskild boendeform äldre

Blankett ansökan särskild boendeform äldre (word)

Blankett ansökan föreståndarbyte (word)  

Så här fyller du i din ansökan