Vävnadsinrättning

2017 jan 02

E-tjänster och blanketter

För inrättningar som hanterar mänskliga vävnader och celler.

Årsrapporter med aktuella bilagor ska vara IVO tillhanda senast den 15 februari.

 

Årsrapport (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för könsceller, Bilaga 1A.(pdf, nytt fönster)

Årsrapport för könsceller, Bilaga 1B (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för könsceller, Bilaga 1C (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för hematopoetiska progenitor celler, Bilaga 2A (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för hematopoetiska progenitor celler, Bilaga 2B (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för hematopoetiska progenitor celler, Bilaga 2C (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för övriga vävnader och celler, Bilaga 3A (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för övriga vävnader och celler, Bilaga 3B (pdf, nytt fönster)

Årsrapport för övriga vävnader och celler, Bilaga 3C (pdf, nytt fönster)

Årsrapport om allvarliga avvikande händelser, Bilaga 4 (pdf, nytt fönster)

Årsrapport om allvarliga biverkningar, Bilaga 5 (pdf, nytt fönster)

 

Ansökan tillstånd vävnadsinrättning och väsentlig förändring (pdf, nytt fönster)

Anmälan om förändring av särskilt utsedd ansvarig person i blodverksamhet eller vävnadsinrättning (pdf, nytt fönster)

 

Anmälan om allvarlig avvikande händelse vid hantering av vävnader och celler (pdf, nytt fönster) 

Anmälan om allvarlig biverkning vid hantering av vävnader och celler (pdf, nytt fönster)

 

Läs mer om vävnadsinrättningar >>