Vävnadsinrättning

2017 jan 02

E-tjänster och blanketter

För inrättningar som hanterar mänskliga vävnader och celler.

Årsrapporter med aktuella bilagor ska vara IVO tillhanda senast den 15 februari.

 

 

 

Läs mer om vävnadsinrättningar.